Welkom bij BAM! De Beroepsvereniging voor Auteur-Muzikanten

Wat is BAM!?
BAM! is de Beroepsvereniging voor Auteur-Muzikanten; de beroepsvereniging voor de nieuwe generatie songwriters en artiesten.

Waarom is BAM! er?
De muziekindustrie is de laatste jaren flink aan het veranderen, met een enorme groei in de online wereld. Onze generatie songwriters en artiesten is grotendeels opgegroeid met dit nieuwe speelveld en ook grotendeels afhankelijk van deze inkomsten. Maar ook meer traditionele inkomstenbronnen zoals die uit live optredens en radio airplay blijven belangrijk. Daarom hebben wij BAM! opgericht, om op te komen voor de – met name auteursrechtelijke – belangen van onze leden.

Wat doen we?
Het is belangrijk dat de stem van onze generatie gehoord wordt en dat de focus wat betreft inkomsten en verdienmodellen aansluit bij de manier waarop wij als muzikanten werken. Zo onderhouden wij contacten met allerlei instanties die met (pop-)muziek te maken hebben zodat wij onze stem kunnen laten horen. Denk hierbij o.a. aan Buma/Stemra, Sena, Norma, het ministerie van OCW, diverse subsidiefondsen en Buma Cultuur. Het is voor ons ook belangrijk om onderling informatie uit te wisselen. Iedereen heeft een stukje kennis dat iemand anders nog niet heeft; als we dit met elkaar delen wordt iedereen daar beter van. Waarom zouden we immers telkens opnieuw het wiel uitvinden?

Wat zijn onze doelen:
Online: Onze focus ligt bij maximale online inkomsten.
Live: Wij streven naar rechtvaardige inkomsten uit live-optredens.
Transparantie: Wij vinden dat de muziekindustrie en de rechten organisaties transparanter moeten gaan opereren. We willen zien hoe de inkomstenstromen precies lopen.
Kennisoverdracht: We willen een platform zijn voor kennisoverdracht.

Hoe bereiken we deze doelen?
We bereiken onze doelen hoofdzakelijk door samen te werken. De partijen met wie we als songwriters/artiesten te maken hebben (bijv. Google en Apple) zijn goed georganiseerd en besteden veel geld aan lobbyisten om hun doelen (hoge winsten, o.a. door zo min mogelijk voor content te betalen) te bereiken. Om niet achter het net te vissen moeten wij als songwriters samenwerken met andere belangenverenigingen en col lect ieve beheersorganisaties om voor onze gezamenlijke belangen op te komen, zowel nationaal als internationaal. Daarom zitten mensen uit ons bestuur o.a. in het bestuur en de ledenraad van Buma/Stemra, Platform Makers, De Popcoalitie en de ECSA (European Composers and Songwriters Alliance).

Wie zijn wij?
BAM! is er voor en door muzikanten. Ons 8-koppige bestuur bestaat geheel uit songwriters/ muzikanten met een uitgebreide podiumervaring en nationale en internationale successen. Kortom: Wij zijn geen beroepsbestuurders die de hele week bezig zijn om beleid te maken. Omdat we allemaal voor het grootste deel van onze tijd zelf actief zijn in de muziek, weten we precies wat belangrijk is voor songwriters, muzikanten en artiesten.

Kan ik lid worden?
Als je songwriter bent, lid bent bij Buma/Stemra èn het belangrijk vindt dat er voor jouw belangen wordt opgekomen, moet je zeker lid worden! We organiseren 2x per jaar een vergadering (met borrel na afloop!) en hebben verder een besloten FB-groep en nieuwsbrief waarin we informatie uitwisselen. Het lidmaatschap van BAM! kost €35,- per jaar. Klik hier om lid te worden!