Wat doet BAM! precies? Deze film vertelt het je!

Wij zijn BAM! de beroepsvereniging voor de nieuwe generatie songwriters en artiesten

Wat doen we?
Het is belangrijk dat de stem van onze generatie gehoord wordt en dat de focus wat betreft inkomsten en verdienmodellen aansluit bij de manier waarop wij als muzikanten werken. Zo onderhouden wij contacten met allerlei instanties die met (pop-)muziek te maken hebben zodat wij onze stem kunnen laten horen. Denk hierbij o.a. aan Buma/Stemra, Sena, Norma, het ministerie van OCW, diverse subsidiefondsen en Buma Cultuur. Het is voor ons ook belangrijk om onderling informatie uit te wisselen. Iedereen heeft een stukje kennis dat iemand anders nog niet heeft; als we dit met elkaar delen wordt iedereen daar beter van. Waarom zouden we immers telkens opnieuw het wiel uitvinden?

Lid worden?
Als je songwriter bent, lid bent bij Buma/Stemra èn het belangrijk vindt dat er voor jouw belangen wordt opgekomen, moet je zeker lid worden! We organiseren 2x per jaar een vergadering (met borrel na afloop!) en hebben verder een besloten FB-groep en nieuwsbrief waarin we informatie uitwisselen. Het lidmaatschap van BAM! kost €35,- per jaar. www.bambambam.nl/lid-worden

film gemaakt door Xander van Dijk