Statement BAM! over resultaten CvtA-onderzoek Buma/Stemra

Wij, het bestuur van BAM!, hebben vandaag het onderzoeksrapport gelezen dat het CvTA (de door de overheid ingestelde toezichthouder) heeft laten uitvoeren en de maatregelen die de Raad van Toezicht van Buma/Stemra heeft genomen en nog gaat nemen naar aanleiding van de aanbevelingen in dat rapport. We denken dat directeur Wim van Limpt bij zijn aantreden een aantal goede stappen heeft gezet, zoals de verhuizing van het kantoor en vernieuwing van diensten voor rechthebbenden, maar we zijn geschrokken van de kwetsbaarheden op de financiële afdeling en de ‘conflictueuze interne omgeving’ die uit het rapport naar voren komen. Het is goed nieuws dat het CvTA tot de conclusie is gekomen dat er geen sprake is geweest van fraude binnen het bedrijf, maar dat maakt het zuur dat destijds een duur en achteraf gezien onnodig onderzoek is ingesteld.

Alles bij elkaar opgeteld denken we dat Van Limpt de juiste beslissing neemt door nu op te stappen. Het is spijtig, maar we hebben goede hoop dat de nieuwe governance-structuur die afgelopen juni is doorgevoerd en de maatregelen die de Raad van Toezicht neemt en zal nemen, ervoor zullen zorgen dat Buma/Stemra weer in rustig vaarwater terecht komt. Zo kunnen we – in plaats van van onderzoek naar onderzoek te gaan – ons weer richten op de toekomst van het auteursrecht.

Het Bestuur van BAM!