Standpunten politieke partijen wat betreft auteursrecht

Op onze info-dag in oktober kwamen er meerdere vragen over de standpunten van de verschillende politieke partijen wat betreft auteursrecht en muziek/cultuur in hun verkiezingsprogramma’s (met het oog op de verkiezingen van maart ’17). We hebben uitgezocht welke partijen iets over het auteursrecht of muziek in het algemeen zeggen in hun programma. In dit document vind je alles op een rijtje. BAM! is het niet met al deze punten eens, en ook is het geen stemadvies; het is enkel een overzicht. Lees, gaat heen en stem!

Op 15 maart 2017 vinden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. Zie hier wat de verschillende politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s zeggen over auteursrecht en/of artiesten/muzikanten. Let op: dit zijn dus niet allemaal punten waar BAM! het mee eens, laat staan een stemadvies, maar puur wat de verschillende politieke partijen zeggen op dit vlak.

VVD, CDA, PVV en Christenunie
• Zeggen in hun verkiezingsprogramma’s niets over artiesten/muzikanten en/of auteursrecht.


PvdA
• De slechte arbeidsmarktpositie van artiesten is een belangrijk aandachtspunt. Jonge makers beter voorlichten welke (auteurs)rechten ze hebben om ze daarmee weerbaar te maken tegen de exploitanten van hun kunst.
• Investeren in talentontwikkeling en makers. Goed werkgeverschap is een voorwaarde voor subsidie. Arbeidsvoorwaarden worden verbeterd en lonen groeien mee met andere sectoren. Collectief onderhandelde minimumtarieven voor zzp’ers.
• Culturele diversiteit: prioriteit aan festivals en andere initiatieven om nieuw publiek buiten de traditionele kaders te bereiken.
• Popmuziek nadrukkelijk behandelen als zelfstandige kunstvorm in het cultuurbeleid. Hiervoor extra middelen reserveren.
• Jaarlijks 100 miljoen extra investeren in kunst en cultuur.
• Makers in de audiovisuele wereld (waaronder film, muziek etc.) krijgen betere rechten ten opzichte van fabrikanten en exploitanten. Hiertoe passen we de auteurswet aan. We pleiten (internationaal) voor het opheffen van de uitzonderingsclausule waarop mediaconcerns zich nu nog kunnen beroepen bij het niet uitbetalen van inkomsten uit exploitatie van auteursrechtelijk beschermd werk.
• Wij willen de makers binnen de publieke omroep beschermen wanneer zij worden gedwongen hun werken onder te brengen bij bepaalde uitgevers, of onredelijke afspraken opgedrongen krijgen bij het aangaan van opdrachten.

D66
• Binnen Europa een gelijk speelveld voor alle spelers en het voorkomen van machtsmisbruik door digitale platformen.

GroenLinks
• Hyperlinken en embedden blijven vrij.
• Binnen de Europese Unie zet Nederland zich in voor afschaffing van het downloadverbod.

SP
• Kunst en cultuur voor iedereen: wettelijke maatregelen tegen de woekerwinsten die worden gemaakt op de doorverkoop van tickets voor culturele evenementen en sportevenementen.
• Ruim baan aan festivals, omdat ze laagdrempelig zijn en een brede spreiding kennen in het land.
• Met een Popfonds de Nederlandse popmuziek stimuleren en promoten. Meer ruimte voor Nederlandse muziek op de publieke radio en tv.

Piratenpartij
• De Piratenpartij wil het auteursrecht sterk beperken, opdat het juist in dienst komt te staan van de auteur. Dat betekent concreet:
– Het gratis verspreiden van informatie voor niet-commercieel en educatief gebruik is toegestaan.
– Een forse verkorting van het commercieel auteursrecht tot een periode van maximaal vijf jaar. Elke type werk (film, roman, etc.) krijgt een naar het type werk aangepaste termijn. Deze termijn wordt zodanig bepaald – en aangepast – dat het werk zo snel mogelijk ook commercieel vrij beschikbaar komt en de sector zo snel mogelijk omschakelt naar nieuwe verdienmodellen.
– Privékopieën zijn geen bedreiging voor de uitgever en zijn daarom toegestaan.
– Ander gebruik als fair use, zoals remixen, is toegestaan.
• Auteursrechtenorganisaties moeten zorgen voor uitgebreide transparantie, eerlijke participatieve rechten voor hun leden en solide contractvoorwaarden voor artiesten.
• Eigendomsrechten: Je mag je eigendommen gebruiken naar eigen goeddunken, voor eigen doeleinden. Wij strijden tegen de trend dat bedrijven dit gebruiksrecht proberen in te perken met een claim op ‘intellectueel eigendom’.
• Het recht om te sleutelen; daarom tegen:
– Digital Rights Management (DRM) techniek die bepaalt wat een gebruiker afspeelt op zijn apparaten;

Partij voor de Dieren
• Het budget voor kunst, cultuur en erfgoed wordt structureel verhoogd.
• Popmuziek krijgt een volwaardige plek in het cultuur- beleid. Dat betekent onder meer een goed podium- beleid, ruimte voor popmuziek binnen het Fonds Podiumkunsten, aandacht voor de inkomstenpositie van muzikanten en, in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken, efficiënte ondersteuning van de exportkracht van de Nederlandse muzieksector. Doorverkoop van concertkaartjes tegen woekerprijzen wordt aangepakt.
• Het auteursrecht en het auteurscontractenrecht worden gemoderniseerd om de positie van de makers te versterken en de informatievrijheid te vergroten.
• Nieuwe betaalmodellen voor films en muziek worden onderzocht. Platforms die geld verdienen aan het aanbod van films en muziek zonder iets af te dragen aan de makers, gaan een redelijk deel van hun winst uitkeren aan de rechthebbende auteurs.

standpunten politieke partijen wat betreft auteursrecht

standpunten politieke partijen wat betreft auteursrecht