Mission Statement BAM!

Mission Statement BAM!

In dit statement leggen we je uit waarom we BAM! hebben opgericht en waarom we jou nodig hebben als lid van onze vereniging. BAM! staat voor Beroepsvereniging voor Auteur-Muzikanten en is opgericht voor en door songwriters/artiesten die zelf ook op het podium staan en daarbij overwegend hun eigen muziek uitvoeren.

Ontstaansgeschiedenis

De initiatiefnemers van BAM!, Arriën Molema (Room Eleven), Pieter Perquin (Perquisite) en Marcin Felis (Moke), zitten sinds begin 2013 in het bestuur en de ledenraad van auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra. Eind 2012 was Buma/Stemra veelvuldig negatief in het nieuws en in plaats van kritiek te blijven leveren langs de zijlijn leek het dit drietal tijd om de organisatie van binnenuit ten positieve te veranderen. Daarom stelden zij zich verkiesbaar als tegenkandidaten voor het bestuur en de ledenraad van Buma/Stemra op de extra ledenvergadering van eind 2012. Met een overtuigende meerderheid werden zij alle drie verkozen en geïnstalleerd in het bestuur en de ledenraad.

Om contact te houden met hun achterban, de nieuwe generatie songwriters/artiesten, spraken zij één à twee keer per jaar informeel ergens af om input te krijgen en gedachten uit te wisselen. Aangezien er steeds meer interesse ontstond voor deze bijeenkomsten besloten Arriën, Pieter en Marcin begin 2015 om de volgende stap te zetten en een eigen beroepsvereniging op te richten. Het idee hierachter was ook dat je als officiële beroepsvereniging met meer daadkracht kunt opereren binnen Buma/Stemra en naar buiten toe richting de publieke opinie en politiek. Torre Florim (De Staat), Tjeerd Bomhof (Dazzled Sticks), Casper Starreveld (Kensington) Aafke Romeijn en Ed Struijlaart kwamen aan boord en in oktober 2015 werd BAM! opgericht door dit eerste officiële achtkoppige bestuur. Inmiddels zijn we anderhalf jaar verder en heeft BAM! bijna 170 leden.

Onze visie op muziekauteursrecht

Het muziekauteursrecht is er in de eerste plaats voor de makers. We staan voor een eerlijke en transparante verdeling van de geïncasseerde gelden onder de rechthebbenden: componisten en tekstschrijvers en hun eventuele uitgevers. Onze focus ligt daarbij op de inkomsten uit live optredens en online platforms. We staan achter het idee dat auteursrecht collectief beheerd wordt omdat we geloven dat we samen sterker staan; ook in de online wereld. Als collectieve beheersorganisatie (CBO) is Buma/Stemra een belangrijke gesprekspartner voor partijen als YouTube, Spotify, Deezer en Apple Music, in tegenstelling tot individuele auteurs. We willen een eerlijke vergoeding voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermd werk, zonder dat dit ten koste gaat van het gebruiksgemak van de consument. Een eerlijke vergoeding betekent dat online diensten een fatsoenlijke vergoeding moeten betalen voor auteursrechten, en dat de winsten die bedrijven als Google (YouTube), Spotify, Apple etc. maken, voor een groter deel terug zullen moeten vloeien naar diegenen die de creatieve content leveren: de muziekauteurs en de artiesten/uitvoerenden.

Onze belangrijkste uitgangspunten

– Incasso/verdeling: we willen de inkomsten voor muziekauteurs zoveel mogelijk vergroten en streven een eerlijke verdeling na van de geïncasseerde gelden. We willen daarbij technologische mogelijkheden en internationale samenwerking benutten om de incasso en verdeling efficiënter en goedkoper te maken.

– Opinie: we streven naar een positieve visie op auteursrecht vanuit gebruikers en de politiek. We willen pleiten voor eerlijke opbrengsten voor muziekauteurs in de online en offline wereld. Onze leden, door hun carrières vaak veelvuldig op radio en tv, kunnen onze stem indien nodig in de media vertegenwoordigen.

– Kennisoverdracht: er zijn veel getalenteerde en succesvolle jonge muziekauteurs. Onze vereniging is mede bedoeld als een plek waar muziekauteurs met collega’s kennis en ervaring kunnen delen.

– Samenwerken: de partijen met wie we als songwriters te maken hebben (bijv. Google en Apple) zijn goed georganiseerd en besteden veel geld aan lobbyisten om hun doelen (hoge winsten, o.a. door zo min mogelijk voor content te betalen) te bereiken. Om niet achter het net te vissen moeten wij als muziekauteurs samenwerken met andere belangenverenigingen en collectieve beheersorganisaties om voor onze gezamenlijke belangen op te komen, zowel nationaal als internationaal.

– Transparantie: we willen een goede en open communicatie vanuit Buma/Stemra naar de leden en een snellere, simpelere en overzichtelijkere Buma-portal zonder bugs.

– Betrokken & Sociaal: we komen op voor alle pop-auteurs: van de beginnende songwriters tot de gevestigde namen. De beginners van nu zijn de gevestigde namen van de toekomst.
– Live Optredens: We willen rechtvaardige uitkeringen voor live optredens en meer duidelijkheid over de kortingen en regelingen die worden toegepast door Buma/Stemra.
– Buma Cultuur: we willen redelijke gages en voorzieningen voor de optredende artiesten op de door Buma Cultuur georganiseerde evenementen (zoals Noorderslag, ADE etc.).

 

Wat we al hebben bereikt

Een greep uit wat we toch nog toe hebben bereikt: op initiatief van de BAM! bestuurs- en ledenraadsleden bij Buma/Stemra zijn de regelingen wat betreft live optredens inmiddels herzien en gepubliceerd op de portal, zijn de minimumgages bij Noorderslag verhoogd en krijgen alle optredende artiesten sinds 2016 een gratis slaapplek, is er bij Buma/Stemra een nieuwe directeur aangesteld die transparantie hoog in het vaandel heeft staan, wordt het Buma Cultuur bestuur voortaan gekozen door de leden van Buma/Stemra, wordt er gewerkt aan een nieuwe portal en is digitaal ondertekenen onlangs ingevoerd.

Onze organisatie

We zijn in oktober 2015 gestart met een bestuur bestaande uit acht personen: Tjeerd Bomhof (Dazzled Kid), Marcin Felis (Moke), Torre Florim (De Staat), Arriën Molema (Room Eleven), Pieter Perquin (Perquisite), Aafke Romeijn, Casper Starreveld (Kensington) en Ed Struijlaart. Uit ons midden hebben we een voorzitter (Pieter), vicevoorzitter (Arriën), secretaris (Aafke) en penningmeester (Marcin) gekozen. Op onze tweede algemene ledenvergadering op 19 april 2017 stelt het gehele bestuur zijn of haar zetel beschikbaar en kunnen onze leden een nieuw bestuur kiezen. Een deel van de bestuursleden zal zich dan herverkiesbaar stellen maar elk lid van BAM! kan zich dan ook verkiesbaar stellen. Als vereniging zijn wij ook aangesloten bij andere organisaties zoals de Popcoalitie, het Platform Makers en de ECSA (European Composer & Songwriter Alliance).

Wat verwachten jullie van mij als muziekauteur?

Voorwaarde om lid te worden bij BAM! is dat je muziekauteur bent, lid bent bij Buma/Stemra en het belangrijk vind dat er voor je belangen wordt opgekomen. We verwachten geen dagelijkse betrokkenheid; dat geldt alleen voor de bestuursleden. Voor onze leden organiseren we één keer per jaar, in april, onze algemene ledenvergadering en daarnaast organiseren we in oktober een informatiedag die openbaar toegankelijk is en waar ruimte is om dieper in te gaan op één of meerdere onderwerpen die spelen. Daarnaast informeren we je zo’n zes keer per jaar, in gewone ‘muzikanten taal’, per e-mail over diverse kwesties. Ook zijn we te vinden op Twitter en Facebook (met een openbare en besloten groep) om snel informatie te kunnen uitwisselen en vragen te kunnen beantwoorden. Om de vereniging draaiende te houden vragen we alle leden om een jaarlijkse contributie van €35,- te doneren. Daarvan betalen we de bestuursleden een onkostenvergoeding, houden we onze ledenadministratie bij en organiseren twee keer per jaar onze bijeenkomsten.

Tot slot

Mocht je meer willen weten, dan kun je ons altijd mailen via info@bambambam.nl. Lid worden van BAM! kan via onze website www.bambambam.nl. We hopen je op onze eerstvolgende bijeenkomst te zien!


Het bestuur van BAM!

Tjeerd Bomhof | Marcin Felis | Torre Florim | Arriën Molema | Pieter Perquin | Aafke Romeijn | Yael Watchman | Rita Zipora